Tijdens de vergadering van 3 mei 2018 zijn een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester gekozen.
Met stembriefjes werd gekozen uit twee kandidaten, te weten Ad van Oosterhout en Rien Deijkers. Ad van Oosterhout kreeg de meeste stemmen dus konden we hem feliciteren met het voorzitterschap én het voortbestaan van ELBV.
Omdat Ad de functie van penningmeester beheerde werd Lydia Konings gevraagd dit te gaan doen. Zij heeft hiermee ingestemd en word de nieuwe penningmeester.
Tevens heeft Rien Deijkers de taak van vice voorzitter op zich genomen bij eventuele afwezigheid van Ad van Oosterhout.
We vertrouwen er op dat het bestuur in deze samenstelling weer prima zal functioneren en dat zij met plezier hun vrijwillige brommerbijdrage kunnen leveren...